9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2007 4ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού εδωσε τα πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας που διεξήχθη το Νοέμβριο του 2007 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κάστρου Λαμίας.
Για τη διοργάνωσή του είχε συσταθεί οργανωτική επιτροπή από το Νοέμβριο του 2008, η οποία εξέδωσε σχετική προκήρυξη, που δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και ανακοινώθηκε από τα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και δηλώθηκε η συμμετοχή 52 επιστημόνων. Οι προταθείσες εισηγήσεις τέθηκαν στην κρίση τριμελούς επιστημονικής επιτροπής. Ο ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει σε πλήρη ανάπτυξη τις 48 εισηγήσεις, που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο κατά τις διεξαχθείσες επτά συνε-
δρίες του.
Τα πρακτικά του 4ου συνεδρίου, μαζί με τους τρεις εκδοθέντες τόμους των πρακτικών των προηγούμενων συνεδρίων, πιστεύουμε ότι αποτελούν μια δεξαμενή γνώσεων, απ’ όπου μπορούν να αντληθούν χρήσιμες πληροφορίες, από όσους επιθυμούν να μελετήσουν τη φθιωτική ιστορία.
Το συνέδριο διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού σε συνεργασία με την Τοπική ΄Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) νομού Φθιώτιδος.
Όπως είναι γνωστόν, στις 16,17 και 18 Απριλίου 2010 διεξάγονται οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας στο Συνεδριακό Κέντρο του Κάστρου Λαμίας.

Read more...

About This Blog