ΒΕΛΟΥΧΙ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

Το αρχαίο όνομα του Βελουχίου είναι «Τύμφρηστος» που αναφέρεται επίσης και ως «Τεφρηστός» ή «Τυφρηστός». Ο Στράβων το θεωρεί σαν «όρος Δρυοπικόν», που οφείλει την ονομασία του, σύμφωνα με μία εκδοχή , στον ομώνυμο του βασιλιά, στο παιδί του βασιλιά ή στο παιδί του Ηρακλή, Τέφραντα.
Σε άλλη εκδοχή αναφέρεται ότι πήρε την ονομασία αυτή γιατί ο γυμνός όγκος έχει το χρώμα της τέφρας. Όσο για τη νεότερη λαϊκή επονομασία σε «Βελούχι», αυτή θεωρείται ότι είναι σλαβική και θα πει «λευκό βουνό» καθώς είναι πράγματι λευκόφαιος ο όγκος του Βελουχίου.
Αλλά υπάρχει και άλλη εκδοχή όπου Βελούχι σημαίνει πηγή με άφθονο νερό.
Πάντως αν και από το 517 μ.Χ. ως τον 12ο αιώνα, έχουμε επτά επιδρομές των Βουλγάρων κατά των νότιων βυζαντινών επαρχιών, δε μας είναι γνωστός ο χρόνος της μετονομασίας του Τυμφρηστού σε Βελούχι. Όμως για πρώτη φορά τη συναντούμε το 1453 στο «θρήνο της Πόλης», όπου ο ποιητής καλεί τους Χριστιανούς της Δύσεως να ελευθερώσουν τους υπόλοιπους Χριστιανούς από τους Τούρκους, όπου ανάμεσα σε άλλες ονομασίες αναφέρει: « Ελλάδα, Πάτρα, Άγραφα, Βελούχι».


politis.karpenissi

0 Kommentare:

Post a Comment

About This Blog