ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ου Συν. Φθιωτικής Ιστορίας


Το 3ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας, πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Κάστρου Λαμίας στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005. Για τη διοργάνωση του συνεδρίου αυτού, συστάθηκε Οργανωτική Επιτροπή από το Νοέμβριο του 2004, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση προκήρυξη προς κάθε ενδιαφερόμενο, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Πνευματικού Κέντρου «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ» και ανακοινώθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ καθώς και από το διαδίκτυο. Υπήρξε αξιόλογη ανταπόκριση εκ μέρους των ενδιαφερομένων, ο δε αριθμός των εισηγητών έφθασε τους 33.
Το Συνέδριο διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού και η Τοπικη Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Φθιώτιδας από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Read more...

Βίντεο απο την φωτιά στην Λαμία
Read more...

About This Blog