Απόφαση του ΣτΕ για το Ι.Κ.Α.

Πέμπτη, 29 Μάιος 2008 2:43:16 πμ
Άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά του ΙΚΑ αναμένεται να έχει η απόφαση (1545/2008) της Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κρίνει αντισυνταγματική την επιβολή αντικειμενικών κριτηρίων στις εισφορές που λαμβάνει το ΙΚΑ στον τομέα των κατασκευαστικών εταιρειών και των ιδιωτικών οικοδομών.Η απόφαση αυτή, όπως εκτιμούν συνδικαλιστικοί παράγοντες αλλά και ειδικοί για θέματα κοινωνικής ασφάλισης είναι βραδυφλεγής βόμβα για τα οικονομικά του ΙΚΑ , αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζόμενων στα οικοδομικοτεχνικά έργα. Σύμφωνα με την απόφαση το ΙΚΑ δεν θα μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες εισφορές στους κατασκευαστές και στους ιδιοκτήτες οικοδομών , όταν κρίνει ότι από την έκταση και την μορφή του έργου απαιτήθηκαν περισσότερες μέρες εργασίας απ' αυτές που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος. Ήταν πάγια τακτική του ΙΚΑ να επιβάλει πάντα αντικειμενικά κριτήρια για όλες τις κατασκευαστικές και οικοδομικές εργασίες , εξοικονομώντας μεγαλύτερα έσοδα , μια και είναι γνωστό ότι στον κλάδο αυτό παρατηρείται μεγάλη "μαύρη εργασία " και κατ επέκταση εισφοροδιαφυγή , που εν μέρει καλυπτόταν από την επιβολή των αντικειμενικών κριτηρίων. Ειδικότερα η Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, με την απόφαση που εξέδωσε,κρίνει αντιασυνταγματικά , τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης (Ν. 2434/1996) καθώς όπως επισημαίνει είναι αντίθετα στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας στην κοινωνική ασφάλιση.Μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες οικοδομώνκαι οι κατασκευαστικές εταιρείες υποχρεούνται από το ΙΚΑ, βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων σε όλα τα στάδια κατασκευής(μπετά, τοιχοποιία, επιχρίσματα, δάπεδα, βαψίματα, μερεμέτια κτλ) να καταβάλουν εισφορά ανάλογη προς τις ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες εργασίας σεσυνάρτηση με τα τετραγωνικά της οικοδομής. Ο Κανονισμός Ασφάλισης επιβάλλει στους ιδιοκτήτες και τους επιχειρηματίες να πληρώσουν επιπλέον ένσημα , αν μετά από έλεγχο που θα διενεργήσει το ΙΚΑ κρίνει ότι για την κατασκευή χρειάστηκε να εργαστούν περισσότερα άτομα ή απαιτήθηκαν περισσότερες ώρες εργασίας. Επίσης, προβλέπεται διαφορετικό κριτήριο εισφορών για τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα υπάρχει προσωπική ενασχόληση στις εργασίες του ιδιοκτήτη της οικοδομής ή συγγενών του, πρώτου βαθμού. Σύμφωνα, όμως, με το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ το σύστημα υπολογισμού των κατ΄ ελάχιστον οφειλομένων εισφορών, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα τελικής εκκαθάρισης μόνο σε όλως εξαιρετικές και περιοριστικές περιπτώσεις (προσωπική ενασχόληση) και όχι σε κάθε περίπτωση, είναι αντίθετο προς τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, διότι περιορίζει υπέρμετρα τη δυνατότητα εκ μέρους του κυρίου του έργου ή του εργολάβου να αποδείξει ότι οι πράγματι απαιτηθείσες ημέρες εργασίας υπολείπονται του αριθμού των ημερών που προκύπτουν από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων εισφορών. Πολύ περισσότερο, μάλιστα,όταν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών συντέμνεται ο χρόνος απασχόλησης στα οικοδομικά έργα Παράλληλα, αντισυνταγματική κρίθηκε και η μέχρι σήμερα δυνατότητα που έχει το ΙΚΑ να αμφισβητεί τον ιδιοκτήτη για τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην οικοδομή του, ενώ από την άλλη πλευρά δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα αυτό στον ιδιοκτήτη. Κάμπτεται η αρχή του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, όταν το ΙΚΑ αρχικώς αναφέρει ότι απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ενσήμων και κατόπιν τα αυξάνει μετά από μεταγενέστερο έλεγχο καταλήγουν στην απόφαση τους οι Σύμβουλοι Επικρατείας.

0 Kommentare:

Post a Comment

About This Blog